Polityka prywatności

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową. Chcielibyśmy poinformować Państwa, że korzystanie z naszej strony internetowej wiąże się z przechowywaniem informacji lub uzyskiwaniem dostępu do informacji już przechowywanej w Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (np. w Państwa komputerze, telefonie, laptopie) – za pośrednictwem tzw. „ciasteczek” („cookies”). Ciasteczka to niewielkie informacje składające się z liter i cyfr, wysyłane przez naszą stronę internetową podczas jej przeglądania, a które zapisują się na Państwa urządzeniu końcowym. Pełna treść polityki prywatności określająca zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analytics znajduje się poniżej – zachęcamy do dokładnej lektury.

Ciasteczka, z których korzysta nasza strona internetowa, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystają, ani w zainstalowanym na nim oprogramowaniu.

Informujemy, że celem korzystania z tzw. „ciasteczek” jest:

 1. wyświetlenie naszej strony internetowej za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 2. skorzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną – tj. z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej.

W odniesieniu do powyższych celów, nie jest wymagana Państwa zgoda na korzystanie z tzw. „ciasteczek”.

Nasza strona internetowa korzysta jednak również z „ciasteczek” do następujących celów, które wymagają Państwa uprzedniej zgody:

 1. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości naszej strony internetowej oraz jej konfiguracji – w tym: optymalizacji korzystania ze strony internetowej; rozpoznania Państwa urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji;
 2. zapamiętania historii odwiedzonych zakładek na naszej stronie internetowej oraz Państwa preferencji dotyczących naszej strony internetowej – a w konsekwencji odpowiedniego jej wyświetlenia, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb;
 3. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics.

Wyrażenie przez Państwa zgody może nastąpić za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa urządzeniu końcowym (tj. np. w Państwa telefonie, laptopie, komputerze). Informujemy, że przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie „ciasteczek” na Państwa urządzeniu końcowym. Mają Państwo jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu „ciasteczek” do swojego urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie „ciasteczek” lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi „ciasteczek” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach:

W odniesieniu do Google Analytics – mogą Państwo zablokować możliwość przekazywania danych o Państwa odwiedzinach na naszej stronie internetowej do Google Analytics – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Zważywszy, że “ciasteczka” mogą przechowywać numer IP Państwa urządzenia końcowego, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Przemysław Rapa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Galeria Uśmiechu Przemysław Rapa z siedzibą w Opolu, Opole, ul. Ozimska, nr 59, lok. 1B, 45-368, posiadający nadany NIP: 9191685975; tel. 736841664, e-mail: [email protected] Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się w Polityce prywatności.

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji za pośrednictwem Plików „Cookies” oraz korzystania przez Administratora z narzędzi Google Analytics,

I. Definicje

Użyte w niniejszej Polityce prywatności zwroty oznaczają odpowiednio:

 1. Administrator – Przemysław Rapa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Galeria Uśmiechu Przemysław Rapa z siedzibą w Opolu, Opole, ul. Ozimska, nr 59, lok. 1B, 45-368, posiadający nadany NIP: 9191685975; tel. 736841664, e-mail: [email protected]
 2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu. Pliki, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do Użytkownika.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi portal internetowy o domenie www.galeriausmiechu.opole.pl Operatorem Serwisu jest Administrator.
 4. Urządzenie końcowe – oznacza urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Serwisu.
 6. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Pliki Cookies

 1. Serwis korzysta z Plików Cookies. Podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu końcowym Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 2. Administrator stosuje dwa zasadnicze typy Plików Cookies:
 • Pliki Cookies sesyjne (session cookies): pliki tymczasowe, przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, po czym zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego;
 • Pliki Cookies trwałe: pliki przechowywane na Urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia końcowego nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia końcowego. Mechanizm Plików Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia końcowego. Jednakże trwałe Pliki Cookies zawierające niepowtarzalny identyfikator należą do kategorii danych osobowych i z tego względu podlegają obowiązującemu prawodawstwu o ochronie danych.

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych (trwałych Plików Cookies zawierających niepowtarzalny identyfikator) pozyskanych od ich dysponenta (osoby, której dane dotyczą), Administrator niniejszym informuje:
 • Administratorem danych osobowych jest Przemysław Rapa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Praktyka Stomatologiczna Galeria Uśmiechu Przemysław Rapa z siedzibą w Opolu, Opole, ul. Ozimska, nr 59, lok. 1B, 45-368, posiadający nadany NIP: 9191685975;
 • Telefon kontaktowy do Administratora oraz adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem której można skontaktować się z Administratorem: tel. 736841664, e-mail: [email protected];
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w rozdziale II pkt 6 niniejszej Polityki;
 • Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie aż do ich skasowania, nie dłużej jednak niż 60 miesięcy;
 • Dane osobowe, w czasie i zakresie niezbędnym w związku z celem przetwarzania danych mogą być przekazane podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi z zakresu dostarczania usług internetowych – serwer;
 • Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzeciego (Administrator zwraca jednak uwagę na korzystanie z Google Analytics, o czym mowa w rozdziale III niniejszej Polityki);
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w zakresie celów wskazanych w punkcie 6 lit. c i d poniżej,
  2. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie celów wskazanych w punkcie 6 lit. a i b poniżej; przez uzasadniony interes Administratora należy rozumieć wyświetlanie Serwisu w internecie, ułatwienie kontaktu Administratora z Użytkownikiem,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – jeżeli skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie ma na celu zawarcie umowy z Administratorem w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 • Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 1. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies na Urządzeniu końcowym. Użytkownik ma jednak możliwość dokonania zmian w tym zakresie i w konsekwencji ograniczenia, określenia warunków przechowywania lub wyłączenia dostępu Plików Cookies do swojego Urządzenia. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Plików Cookies lub ich automatyczne zablokowanie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronach:
 1. Ograniczenie stosowania Plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 2. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać Pliki Cookies w następujących celach:
  • wyświetlenie Serwisu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej, poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
  • skorzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną – tj. z formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, a co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości Serwisu oraz jego konfiguracji – w tym: optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu; rozpoznania Urządzenia końcowego oraz jego lokalizacji;
  • zapamiętania historii odwiedzonych stron internetowych w Serwisie oraz preferencji Użytkownika dotyczących Serwisu – a w konsekwencji odpowiedniego wyświetlenia Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

III. Zewnętrzne Pliki Cookies

 1. Administrator wykorzystuje lub może wykorzystywać również następujące zewnętrze Pliki Cookies (tj. Pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Serwisu) w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych (raportowania interakcji Użytkowników w Serwisie) za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [w tym zakresie administratorem Plików Cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043].
 1. Google Analytics wraz z funkcjami reklamowymi wykorzystuje Pliki Cookies do analizy sposobu użytkowania Serwisu. Otrzymane dane przetwarzane są w sposób zbiorczy i zanonimizowany – a co uniemożliwia identyfikację osoby. Administrator korzysta z tzw. maskowania adresów IP, dzięki czemu dla celów wskazanych w punkcie 1 powyżej używane są wyłącznie części tych adresów, a nie ich całości.
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość zablokowania możliwości przekazywania danych o ich odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu do Google Analytics – poprzez zainstalowanie dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics. Dodatek ten jest dostępny pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl
 1. Szczegółowe dane o sposobie zbierania i przetwarzania danych w ramach Google Analytics znajdują się na stronie https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl